Община Гулянци

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 - Троян

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование24430 - Троян

1. Със заповед № ОХ-960/23.10.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности във в.ф. 24430 - Троян за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Срок за подаване на документи – 20.12.2019г.

За подробна информация относно обявените длъжности, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров в Община Гулянци, стая № 303.

На същото място ще получите необходимите документи, както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472