Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ №1 10.04.2019г.

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: „Рехабилитация на улици в община Гулянци”, който включва следните подобекти:

Подобект №1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ОТ ОТ73 ПРЕЗ ОТ313, ОТ314, ОТ37, ОТ316, ОТ303 до ОТ300 в гр. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ" ОТ ОТ118 ПРЕЗ ОТ263, ОТ264, ОТ111, ОТ136, ОТ142е, ОТ59е до МОК в с. БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №3 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОТ ОТ119 ПРЕЗ ОТ125, ОТ155, ОТ 150 до ОТ148 в с. БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №4 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ" от ОТ95 ПРЕЗ ОТ254, ОТ48, ОТ31, ОТ136, ОТ722, ОТ17, ОТ16, ОТ11, ОТ46 до ОТ47е в с. БРЕСТ, общ. Гулянци;

Подобект №5 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ШИПКА" ОТ ОТ156 ПРЕЗ ОТ154, ОТ155 ДО ОТ152 в с.МИЛКОВИЦА, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №6 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" ОТ ОТ179 ПРЕЗ ОТ174, ОТ152, до ОТ151 в с.МИЛКОВИЦА, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Прочети още

Договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.7 №1/11.01.2019г.

Периодична доставка (продажба) на горива за автомобилите на Община Гулянци - горива за двигатели с вътрешно горене /ДВГ/: безоловен бензин А-95Н, дизелово гориво, газ-пропан-бутан.

Прочети още