Община Гулянци

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“

Обява по чл.44 от ЗОП 02.08.2019г. >>>

Документация 02.08.2019г. >>>

Технически проект - парк Гулянци 02.08.2019г. >>>

Технически проект - площад Брест 02.08.2019г. >>>

Технически проект - площад Долни Вит 02.08.2019г. >>>

Технически проект - площад с. Гиген 02.082019г. >>>

Доклад 14.08.2019г. >>>

Оферта БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД 14.08.2019г. >>>

Оферта ЕКОДИН ЕООД 14.08.2019г. >>>

Оферта ДИКИСТРОЙ ЕООД 14.08.2019г. >>>