Община Гулянци

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №9/26.06.2019г.

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема по обособени позиции”.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 26.06.2019г. >>>

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП 26.06.2019г. >>>

Документация 26.06.2019г. >>>

Обява удължаване на срок 09.07.2019г. >>>

Информация за удължаване на срок 09.07.2019г. >>>