Община Гулянци

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №2/30.01.2019г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема по обособени позиции

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП 30.01.2019г. >>>

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 30.01.2019г. >>>

Документация 30.01.2019г. >>>

Протокол 26.02.2019г. >>>

Съобщение по чл.193 от ЗОП 26.02.2019г. >>>