Община Гулянци

Договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.7 №1/11.01.2019г.

Периодична доставка (продажба) на горива за автомобилите на Община Гулянци - горива за двигатели с вътрешно горене /ДВГ/: безоловен бензин А-95Н, дизелово гориво, газ-пропан-бутан.

Решение за откриване на процедура 11.01.2019г. >>>

Поръчка - спецификация 11.01.2019г. >>>ръчка - спецификация 11.01.2019г. >>>

Договор 05.02.2019г. >>>

Обявление за възложена поръчка 05.02.2019г. >>>