Община Гулянци

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №6/19.11.2018г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията
на община Гулянци през календарната 2019г. 

Документация 19.11.2018г. >>>

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 19.11.2018г. >>>

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП 19.11.2018г. >>>

Протокол 10.12.2018г. >>>

Договор 31.12.2018г. >>>