Община Гулянци

Тази седмица ще стартира реконструкцията на отводнителния канал в с. Брест

На 20 септември кметът на община Гулянци Лъчезар Яков ще даде старт на строителните работи по проект „Реконструкция на открит отводнителен канал, с.Брест, общ.Гулянци - ІІІ-ти етап на изпълнение”.

Това е един от най-мащабните проекти на Общината, на обща стойност над 1 милион лева. Средствата за изпълнението му се осигуряват от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС поетапно. През 2012 година бе реализиран първият етап от строителството на стойност 675 774,64 лева. През 2014-та приключи вторият етап на проекта на стойност 439 985 лева. Настоящият ремонт е на стойност 179 032 лв..