Община Гулянци

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Гулянци за 2017г.

На 09.01.2017г. от 14:00 часа в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на ОБщински Съвет Гуянци, ет. 1, пл. "Свобода" № 2/ ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Гулянци за 2017г. Могат да присъстват граждани, представители на бизнеза и на местни организации.