Община Гулянци

Актуално

Актуално

Информация за заболяването Африканска чума по свинете

Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни). Хората и другите видове животни не боледуват!!!

Прочети още

Споразумение № ИД-3-48 от 28.03.2019 година между Община Гулянци и АГКК за подпомагане на Агенцията при административно обслужване на потребителите

Общинска администрация информира гражданите, че по силата на Споразумение № ИД-3-48 от 28.03.2019 г. между Община Гулянци и Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще подпомага Агенцията при административно обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Прочети още