bg en
Новини > Публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Гулянци за 2012г.

Публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Гулянци за 2012г.

2012-01-27

На 26 януари в Конферентната зала в град Гулянци се проведе публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Гулянци за 2012 година. Кмета на общината – Лъчезар Яков запозна накратко присъстващите кметове на кметства, граждани и длъжностни лица с параметрите на проекто-бюджета  като подчерта, че на първо място той е съобразен с нуждите на кметствата и град Гулянци. Бюджета за 2012 година възлиза на 5 620 338лв., в това число – 3 583 862лв. за държавни дейности, които са регламентирани и 2 036 476лв. за местните дейности. Очакваните собствени приходи на Общината през настоящата година са приблизително 943 500лв.

Г-н Яков акцентира върху средствата предвидени за капиталови разходи, които са разпределени по следния начин:

            50 000лв. за изграждане на Обреден дом – ритуална зала в гробищния парк в гр.Гулянци.

    12 161лв. за парен котел за ОДЗ “Незабравка” гр. Гулянци.

      30 000лв. за закупуване на специализирана машина за почистване на сняг.

      16 000лв. за проучване и проектиране – “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Гуланци и с. Брест”

            89 441лв. за основен ремонт на  път PVN 1022 – Дъбован-Гулянци.

            5 000лв. за закупуване на компютърни конфигурации за Общинска администрация.

            5 000лв. за закупуване на компютърни конфигурации за СОУ “Асен Златаров” с. Гиген.

            689 367лв. за реконструкция на открит отводнителен канал в с. Брест.

Лъчезар Яков обясни, че бюджета ще търпи промени и актуализация, поради постъпването на средства през годината по различните пера. В заключение той подчерта, че това е един добре балансиран бюджет. Публичното обсъждане приключи без въпроси, коментари и предложения от страна на присъстващите. Проекто-бюджета на Община Гулянци за 2012 година ще бъде разгледан от Общински съвет гр. Гулянци на заседание в средата на месец февруари.