bg en
Новини > Присъждане на кредитен рейтинг на Община Гулянци

Присъждане на кредитен рейтинг на Община Гулянци

2007-09-26

На 26.09.2007 г. в сградата на Общинска администрация бе връчен сертификат за присъден кредитен рейтинг на Кмета на Общината г-н Виолин Иванов. Сертификатът връчи г-н Венцислав Николов, член на Съвета на директорите на "Глобал рейтингс" АД и председател на рейтинговия комитет.

    Община Гулянци получава кредитен рейтинг:

- в дългосрочен план ВВ- 

- в краткосрочен план АА1 

   Този рейтинг ще послужи на  общинска администрация в работата й по усвояването на европейските фондове, както и за получаване на кредити от банкови институции. Той е една независима експертна оценка на финансовата история на общината и способността й да погасява задълженията си и е ефективен инструмент за измерване на риска на инвеститорите, като осигурява значително предимство на общината при отпускането на кредити и емитирането на общински облигации. Това е вторият по значимост сертификат след получените сертификати по стандарти ISO 9001: 2000 и ISO 1001: 2004.