bg en
Новини > Реконструкция на отводнителен канал в с. Брест

Реконструкция на отводнителен канал в с. Брест

2012-01-25

В началото на годината започнаха строително-ремонтните работи по обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТ ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ” в с.Брест, община Гулянци. Ще припомним, че това е един от най-големите инфраструктурни проекти на Общината, с който тя кандидатства по линия «Бедствия и аварии» пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС през септември 2010 година. Общата стойност на проекта е над 1 милион лева, като е предвидено да бъде реализиран на четири етапа. На 27.12.2011.г. бе подписан договор, за изпълнение на първият етап от строителството, между  Община Гулянци, като възложител, и фирмата изпълнител - „ГБС Инфраструктура Плевен” гр. София. Строително ремонтните работи трябва да приключат до края на месец февруари. Средствата за изпълнението на първият етап от реконструкцията на канала са в размер на 675 774,64 лева. Финансирането е от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Обектът представлява съществуващ открит отводнителен канал, който преминава през централната част на село Брест успоредно на улиците „Средна Гора” и „Симеон Велики”. Каналът води началото си от извор във високата част над селото и се явява водосбор на голяма площ от ограждащите го хълмове, от които при валежи скатните води се вливат в него, затлачвайки го със земни маси, растителни и дървесни отпадъци. Преминавайки през селото каналът поема и повърхностните води от кварталите и улиците. По цялата си дължина съоръжението е с изключително влошена проводимост, поради затлачване и разрушение. Същото е положението и на мястото, където каналът се влива в отводнителната система. Всички тези обстоятелства създават много проблеми при валежи - каналът се препълва, водите заливат улиците и прилежащите имоти, нанасят повреди на уличните платна и сградите.

Чрез реконструкцията на отводнителното съоръжение повърхностните и изворни води безпрепятствено ще бъдат отвеждани извън регулацията на селото и така ще бъдат предотвратени негативните последици при обилни валежи и снеготопене.