bg en
Новини > СОЦИАЛНИ НОВИНИ

СОЦИАЛНИ НОВИНИ

2010-05-01

Малко социални новини:

До началото на 2010 г. Община Гулянци е разработвала и успешно кандидатствала по три национални програми във връзка с осъществяването на  общинската социална политика, а именно: НП”От социални помощи към осигуряване на заетост”, НП”Асистенти на хора с увреждания”, НП”Социална услуга в семейна среда”. Средногодишният брой за 2009 г.разкрити работни места по програмите са били както следва: за НП”ОСПОЗ” -179 работни места;за НП”АХУ”-9 работни места , като наетите асистенти  са обгрижвали 22 самотни и болни лица на територията на общината ; за НП”СУСС”-разкрити 12 работни места, като са обгрижвани 25 лица.  За 2009 г. Община Гулянци има и одобрена програма „Старт в кариерата” за млади специалисти с висше образование, без трудов стаж, като по нея е наето 1 лице.  За 2010 г. към Общината е отправена покана за кандидатстване само по НП”От социални помощи към осигуряване на заетост” .Изготвеният проект и одобрен, като за разлика от други години, продължителността му е до 30.06.2010 г. По него са разкрити 38 работни места, както следва 23-за 4 месеца и 15 за 6-месеца , на 6-часов работен ден. За извършване на аварийни дейности през зимния сезон от 15.10.2009 до 01.01.2010 г. са разкрити 50 работни места на 4-часов работен ден, като работа след 01.01.2010 г. до 31.03.2010 . продължиха 47 работници също на 4 часов работен ден .