bg en
Новини > Топъл обяд 2016

Топъл обяд 2016

2016-05-30

Европейски съюз

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“

BG05FMOP001-03.02


Община Гулянци ще реализира проектно предложение по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016 г., финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

 

В тази връзка Община Гулянци набира заявления-декларация от кандидат потребители за ползване на социалната услуга „обществена трапезария” по проекта.

От услугата могат да се възползват следните целеви групи:

·         Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

·         Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

·         Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ ще се предлага в делнични дни за периода: 20.06.2016 г. – 30.09.2016 г.

Безплатната храна ще се приготвя в базата на Домашен социален патронаж гр. Гулянци.

Желаещите могат да подават Приложение № 2 „Заявление – декларация“ по образец до кмета на Община Гулянци в Центъра за услуги и информация на граждани при Общинска администрация – Гулянци, както и в кметствата по населени места.

Приемът на документи ще се извърши в периода 30.05. – 10.06.2016 г., всеки делничен ден.

Окончателният подбор на кандидат – потребителите ще бъде направен от Комисия, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” Никопол.Списък с одобрените лица ще бъде поставен на информационните табла в Общинска администрация – Гулянци и в кметствата по населени места.

 

Приложение №2

Заявление - декларация /за изтеглане/ >>>