bg en
Новини > Официално представяне на трансграничен проект на Окръг Телеорман, Румъния, Община Гулянци и Община Долна Митрополия

Официално представяне на трансграничен проект на Окръг Телеорман, Румъния, Община Гулянци и Община Долна Митрополия

2012-10-11

На 11 октомври Община Гулянци бе домакин на официалното представяне на проект Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Чернецу (DJ 506) – Александрия,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042 (PVN 1020), Искър – Славовица, Област Плевен” финансиран по Договор № 46944/17.06.2011г. по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г. Водеща организация по проекта и организатор на срещата е Окръжният съвет на окръг Телеорман, Румъния, а партньори са  Община Гулянци и Община Долна Митрополия.

На работната среща за представяне на проекта присъстваха представители и на трите организации, сред които Елена Сфинтеш – мениджър на проекта, директора на Дирекция „Интеграция” в окръжния съвет на Телеорман, кмета на община Гулянци – Лъчезар Яков, зам. кмета Паскал Пиличев, зам. кмета на община Долна Митрополия – Цецо Андрейски, председателите на Общинските съвети в Гулянци и Долна Митрополия – Огнян Янчев и Петър Петров, секретаря на община Гулянци Марияна Трифонова, директора на дирекция „Евроинтеграция” в община Долна Митрополия Свилен Янков, директора на дирекция „Разработване и отчитане на проекти, образование и социални дейности” в община Гулянци - Адриян Апостолов, служители на администрациите от Румъния и България, както и представители на фирми и организации, ангажирани с реализирането на проекта.

 Акцент в срещата бе представянето на трансграничния проект. Елена Сфинтеш разясни главната цел, чрез рехабилитацията на пътните отсечки да бъде улеснен трафика към граничните пунктове Гюргево – Русе и Турну Мъгуреле – Никопол. Освен това тя обърна внимание на очакваните резултати от реализирането на проекта, а именно: намаляване на замърсяването с изгорели газове и прах, намаляване на времето за пътуване до граничните пунктове, включване на пътищата от местно значение към националната инфраструктура, създаване на нови работни места – временни и постоянни, икономическо развитие на зоната.

Продължителността на проекта е 30 месеца считано от  30.06.2011г.. Общата му стойност е 7 691 837,70 евро. Община Гулянци изпълнява частта от проекта „… рехабилитация на път PVN 1026 Загражден - пристанище Загражден….” на стойност 590 172, 16 евро. Община Долна Митрополия реализира ремонта на пътя Искър – Славовица на стойност 1 378 203, 28 евро. Румънската страна по проекта извършва рехабилитация на окръжен път Чернецу – Александрия. В рамките на представянето стана ясно, че строително-ремонтните работи отвъд Дунав вече са започнали.

Представителите на окръг Телеорман и двете български общини имаха възможност да представят и останалите проекти, по които работят или вече са реализирали, както и да обменят мнения, идеи и опит в работата си по европейските програми.