bg en
Общинска администрация >>> > Публичен регистър на продадените имоти общинска собственост в регулация

 

 

Справка на продадените имоти в регулация на територията на Община Гулянци за 2009г.

 

Населено място             

УПИ, кв.

Площ в кв.м.

№ на АОС

  Внесена сума по договора

                        лв.

1

 

Гиген

 

УПИ ХІV, кв.87

1080

1392/ 25.03.2005г.

4400

2

Дъбован

УПИ V, кв. 40

1580

551/ 20.09.2001г.

3300

3

Дъбован

УПИ VІІІ,кв. 40

2450

.597/ 27.09.2001г.

5000

4

Дъбован

УПИ ІХ, кв. 40

1595

596/ 27.09.2001г.

3300

5

Дъбован

УПИ Х, кв.40

1830

598/ 27.09.2001г.

  3800

6

Дъбован

УПИ ІV, кв. 40

1310

1492/ 12.05.2009г.

2710

7

Дъбован

УПИ VІІ, кв. 40

1740

1493/ 12.05.2009г.

3700

8

Дъбован

УПИ І, кв. 40

1110

1491/ 12.05.2009г.

 2200