Gulyantsi Municipality

Announcements

Обявления

ОБЩИНСКИ СВЕТ – ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ И ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СВЕТ – ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ И ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН

 

Read more