Logo

Одитен доклад за резултатите от извършен одит от Сметна плата на годишния финансов отчет на Община Гулянци за 2016г.

Одитен доклад за 2016г.

Одитно становище за 2016г.

Оборотна ведомост за 2016г.

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.