Logo

Община Гулянци обявява

Процедура за избор на изпълнител на дейност с предмет: "Поддържане на минерализовани ивици, срещу възникване и разпространение на пожари в общински горски територии, в обхвата на дейност на община Гулянци и Никопол..." >>>

Протокол и Заповед 06.06.2019г. >>>

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.