Община Гулянци

Формула за определяне на делегираните бюджети

На основание ЗМСМА и във връзка със ЗНП, кмета на общината ежегодно утвърждава със Заповед Формулата за разпределение на средствата за училищата и детските градини.

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училища и детски градини за 2019г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2018г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2017г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2016г. >>>

Формула за разпределение на бюджета на детските градини за 2016г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2015г. >>>

Формула за разпределение на бюджета на детските  градини за 2015г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2014г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2013г.>>>

 Формула за разпределение на делегирани бюджети училища за 2012г. >>>