Община Гулянци

Образование

Образование

Формула за определяне на делегираните бюджети

На основание ЗМСМА и във връзка със ЗНП, кмета на общината ежегодно утвърждава със Заповед Формулата за разпределение на средствата за училищата и детските градини.

Прочети още

Училища

На територията на община Гулянци функционират четири общообразователни училища - две гимназии и две основни.

Прочети още