Община Гулянци

Обявления

Обявления

Инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, ул. „Славянска” № 6 уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е публикуванао инвестиционно предложение с предмет„Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube“  на следния интернет адрес http://appd-bg.org/about/announcements#announcement

Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Временната комисия за изгатвяне на предложения за съдебни заседатели определя дат а11.09.2019г. от 15:00 часа в стаята на Председателя на Общински съвет /ет.2 в сградата на Общински съвет Гулянци/ за изслушване на допуснатите  кандидати.