Община Гулянци

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 - Троян

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба заприемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование24430 - Троян

1. Със заповед № ОХ-997/05.11.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени3 офицерски длъжности във в.ф. 24430 - Троян за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

2. Срок за подаване на документи – 17.01.2020г.

За подробна информация относно обявените длъжности, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров в Община Гулянци, стая № 303.

На същото място ще получите необходимите документи, както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472