Община Гулянци

Въвеждането на база данни в Единната система за туристическа информация

Въвеждането на база данни в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е задължително за хотелиерите от цялата страна. В ЕСТИ следва да постъпи информация за всяко място за настаняване в страната и гратисния период за въвеждане на данни е до 01.10.2019г.  на адрес 

https://esti.tourism.government.bg/

 А на следния интеренет адрес са публикувани указания за работа в ЕСТИ http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/informaciya-otnosno-dostup-do-internet