Община Гулянци

Обявления

Обявления

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Гулянци съобщава, че на 30.05.2018 г. от 14.00 часа ще се проведе обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Гулянци и Доклада за Екологична оценка към плана.

Прочети още