Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

Публична покана

„Изготвяне на апликационна форма, извършване на преводи, изготвяне на финансов анализ, комплектоване и входиране на проект: „Възстановяване и оводняване на стари речни корита в защитена зона   „Река Вит BG 0000181”, общ. Гулянци, обл. Плевен”

Прочети още

Обществена поръчка

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци за периода 01.01.2016г. - 31.12.2017г.”

Прочети още

Публична покана

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на 2 конкретно определени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Гулянци, допустими за участие в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Панелен блок № 1 обл. Плевен, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски” № 6, вх. А, Б, В и Г; Панелен блок № 3, обл. Плевен, гр. Гулянци, ул. „Добруджа” № 2, вх. А, Б, В и Г”

Прочети още


Notice: Undefined offset: 1 in /home/gulynfmh/public_html/templates/gk_magazine/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/gulynfmh/public_html/templates/gk_magazine/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/gulynfmh/public_html/templates/gk_magazine/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/gulynfmh/public_html/templates/gk_magazine/html/pagination.php on line 34