Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СН СОУ ГУЛЯНЦИ

„Изпълнение на строителен надзор по проект "Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски" в ПИ с идентификатор 18099.401.1408, ул. Г.С.Раковски №19-25, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен"

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СМР СОУ ГУЛЯНЦИ

"Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност и подмяна на дворно осветление” по проект "Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски" в ПИ с идентификатор 18099.401.1408, ул. Г.С.Раковски №19-25, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СН канал Брест

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството на обект: Реконструкция на открит отводнителен канал, с.Брест, общ.Гулянци - ІІІ-ти етап на изпълнение.

Прочети още