Община Гулянци

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №10/02.08.2019г.

„Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2019г.”.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 02.08.2019г. >>>

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП 02.08.2019г. >>>

Документация 02.08.2019г. >>>

Протокол 22.08.2019г. >>>

Договор 26.08.2019г. >>>