Община Гулянци

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №1/14.01.2019г.

„Доставка на еднократни кутии за храна за нуждите на Община Гулянци/Домашен социален патронаж/ през 2019г. ”.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.01.2019г.>>>

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.01.2019г. >>>

Документация 14.01.2019г. >>>

Протокол 25.01.2019г. >>>

Договор 04.02.2019г. >>>