Община Гулянци

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СМР СОУ ГУЛЯНЦИ

"Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност и подмяна на дворно осветление” по проект "Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски" в ПИ с идентификатор 18099.401.1408, ул. Г.С.Раковски №19-25, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен

Документация 15.10.2018г. >>> 

Решение за откриване на процедура 15.10.2018г. >>>

Обявление за поръчка 15.10.2018г. >>>

Работен проект част 1 15.10.2018г. >>>

Работен проект част 2 15.10.2018г. >>>

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 03.12.2018г. >>>

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП  08.03.2019г. >>>

Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП 19.03.2019г. >>>

Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП 19.03.2019г. >>>

Решение за определяне на изпълнител 19.03.2019г. >>>