Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №8/04.10.2017г.

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на „Текущ  ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2017г.”.

Прочети още