Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ №3 21.10.2019г.

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“.

Прочети още