Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №7/14.09.2017г.

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на „Основни ремонти на улици на територията на община Гулянци през 2017г.”.

Прочети още