Община Гулянци

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГУЛЯНЦИ

ПК ”Бюджет , финанси и икономическа политика

Председател: Емил Катански

Секретар:Витлием Давидов

Членове: Ивайло Ирличанов

                Маргаритка Кирова

                Георги Ангелов

                Мими Караджова

ПК "Образование, култура, здравеопазване, социална политика, вероизповедание, младежки и спортни дейности”

Председател: Светослав Пенев

Секретар: Маргаритка Кирова

Членове : Емил Катански

                 Цецо Луканов

                 Мими Караджова

                 Пламен Янев

ПК ”Общинска собственост, стопанска политика, земеделие, горско и водно стопанство”

Председател: Георги Ангелов

Секретар: Мария Димитрова

Членове: Цецо Луканов

               Момчил Спасов

               Владислав Иванов

               Иво Ирличанов

ПК ”Устройство на територията, строителство,околна среда, благоустрояване, обществен транспорт и комуникации”

 Председател: Владислав Иванов

 Секретар: Емил Катански

 Членове: Андриян Буртев

               Витлием Давидов

               Мария Димитрова

               Пламен Янев

ПК ”Европейска интеграция, инвестиционна политика, международно сътрудничество”

Председател: Лъчезар Крумов

Секретар: Андриян Буртев

Членове: Маргаритка Кирова

                Мими Караджова

                Пламен Янев

                Георги Ангелов

 ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански права и борба с корупцията”

Председател: Андриян Буртев

Секретар: Момчил Спасов

Членове: Светослав Пенев

                 Владислав Иванов

                 Цецо Луканов

                 Лъчезар Крумов

ПК ”Предотвратяване и установяване конфликт на интереси на общинските съветници и кметове"

Председател: Ивайло Ирличанов

Секретар: Витлием Давидов

Членове: Лъчезар Крумов

                Светослав Пенев

                Мария Димитрова

                 Момчил Спасов