Община Гулянци

Община Гулянци въведе разделно събиране на отпадъци в четири населени места

В изпълнение на Закона за управление на отпадъците, община Гулянци въведе разделно събиране на хартия, пластмаса и метали в четирите населени места с над 1000 жители – Гулянци, Милковица, Брест и Гиген.

Договорът за сътрудничество с фирмата, която организира дейността вече е подписан и контейнерите са поставени на предвидените места. Разделното събиране на отпадъците няма да оскъпи по никакъв начин услугата сметосъбиране за гражданите и не струва нищо на общинския бюджет. В същото време ще окаже благоприятен ефект върху опазването на чистотата и околната среда и ще намали битовите отпадъци, които отиват на Регионално депо – Плевен.

Върху контейнерите са поставени указания за изхвърлянето на хартия и картон, пластмаса,стъкло и метали. Единственото необходимо от страна на гражданите е добра воля да дадат своя принос в опазването на родния ни край и природата чисти.

Контейнери в град Гулянци:

- ул. „В. Левски”, до читалището

- ул. „Иван Асен”, до ресторант „Дунав”

- в зелената площ на ул. „Г. С. Раковски”, срещу детската площадка

- ул. „Асен Златарев” до блок „Красавец”

- кръстовището между ул. „В. Левски” и ул. „Пеньо Пенев”

- кръстовището между ул. „Плевен” и бул. „Христо Ботев”

- ул. „Ал. Стамболийски”, до тенискорта

В с. Милковица контейнери има на следните места:

- ул. „Христо Ботев”, до пощата и срещу фотото

- ул. „Васил Левски”, до спирката към с. Долни Вит

- ул. „Иван Вазов” №36

Контейнери в с. Гиген:

-          ул. „Г. Димитров”, пред магазин „Магия”

-          на автоспирката

-          ул. „Д. Благоев”, пред Кметството

-          на площадчето пред църквата

-          на ул. „Митьо Пачев”, пред магазина

Контейнери в с. Брест:

-          ул. „Стефан Стамболов”

-          ул. „Захари Зограф” №19

-          ул. „Хан Аспарух” №47, до автоспирката

-          до сградата на Кметството

-          ул. „Раковска” №14

Полезна информация и правила за разделното събиране на отпадъци >>>