Община Гулянци

Община Гулянци насърчава благородни детски постъпки

Община Гулянци и Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетните и непълнолетните организират конкурс за достойна постъпка „Благородно сърце”.

Мото на инициативата е мъдростта на Публилий Сир „Най-благородното състезание е състезанието по човечност!”. Организаторите се стремят да превърнат конкурса в ежегодна лятна традиция и чрез него да се поощрят добрите дела сред подрастващите, да се даде отпор на агресията и незаинтересоваността, да се акцентира върху общочовешките ценности.

Конкурса се провежда в две възрастови групи – от 7 до 13 години и от 14 до 18 години. В него могат да участват всички деца в посочената възраст, без значение дали са жители на община Гулянци или летуващи тук.

Достойните постъпки, които ще се състезават за призовите места трябва да бъдат описани от друго лице, а описанието да носи подпис на учител, член на МКБППМН или служител на Центъра за обществена подкрепа в гр. Гулянци.

Критериите, по които ще се оценяват постъпките са: достоверност; липса на задължаващ елемент, т.е. да са извършени по собствена инициатива; мотиви и намерения; същност и продължителност; вложен труд и средства; значимост на резултата; дискретност. Няма да бъдат класирани постъпки, които по някакъв начин поставят в риск здравето на извършителя или други лица.

Описанията трябва да са с обем не по-голям от две стандартни машинописни страници или три ръкописни. Крайния срок за подаването им в Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетните и непълнолетните, ет. №3 в сградата на общината, е 21 август. Специално сформирана комисия ще оцени и класира постъпките, а награждаването ще се извърши при откриването на учебната година.

Първите трима във всяка възрастова група ще получат материални награди и ще бъдат удостоени с почетния знак, изработен специално за конкурса „Кавалер на златното сърце”, „Кавалер на сребърното сърце” и „Кавалер на бронзовото сърце”.