Община Гулянци

74 лица от община Гулянци ще започнат работа по нов европейски проект

На 16 февруари стартира проект „Работа”. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.

Конкретният бенефициент по проекта е Агенцията по заетостта. Той е с национален обхват и ще се прилага в 193 общини, сред които и община Гулянци, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.  Общия бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по проекта. За община Гулянци одобрената бройка е 74. Хората ще бъдат назначени на работа в общинския център и кметствата и ще бъдат ангажирани на четири часов работен ден като метачи и сродни на тях дейности и работници по поддръжка на спортни съоръжения и прилежащите им терени.

Агенцията по заетостта припомня, че пилотната програма за обучение и заетост „Работа“ стартира на 1 септември 2017 г. в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Към 31 декември 2017 г. по нея са разкрити 1 139 работни места. Сключени са договори със 72 работодатели, като 58 от тях са от частния сектор. 1 061 лица ще продължат да работят и през 2018 г.