Община Гулянци

Училището в Гиген ще бъде ремонтирано по „Красива България”

През тази година община Гулянци ще реализира проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СУ „Асен Златаров” с. Гиген”.

Проекта ще се изпълнява по програма „Красива България” и е на стойност 238 536 лева, от които 53% финансиране от общината и 47% от програмата.

Проекта цели подобряване на учебната среда и значително намаляване на разходите за отопление. Това ще бъде постигнато, чрез полагане на външна топлоизолация на сградата, топлоизолация на пода и таваните, подмяна на дограма. Ще бъде извършено и шпакловане и боядисване, ремонт на физкултурния салон и подмяна на осветлението.

Проекта има и социална насоченост. Според условията на „Красива България” 5% от стойността му ще бъдат използвани за професионално обучение на безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда.

Сградата на СУ „Асен Златров” е строена през 1928 година. През последните години общината я поддържа в много добро състояние, чрез реализирането на различни проекти и текущи ремонти. На по-голяма част от сградата беше сменена дограмата, по Националната програма за оптимизация на училищната мрежа бяха изградени вътрешни санитарни възли и извършен ремонт и оборудване на класните стаи.

Училището е второто по големина в общината. В него се обучават 208 деца от I до XIIклас. Работят 26 души педагогически и непедагогически персонал.