Община Гулянци

Учебната година започна за 1057 деца от община Гулянци

Новата учебна година започна нормално във всички училища и детски градини на територията на община Гулянци. Учебно-възпитателния процес е материално, финансовото и кадрово обезпечен.

В СУ „Христо Смирненски”- гр. Гулянци първия звънец би за 447 ученика. В СУ „Асен Златаров” –с. Гиген ще се обучават 210 деца, в ОУ „Христо Ботев” с. Брест – 70 и в ОУ „Христо Ботев„ с. Милковица – 74. Общия брой на учениците е 795 в 47 паралелки, като средната пълняемост за града е 18, а за селата средно по 12 ученика.

През лятото в училищата на територията на общината бяха извършени необходимите ремонтни дейности и освежаване.

В СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци са боядисани цокли, стени, подменени са някои от радиаторите на парната инсталация и ремонтиран единият котел, както и част от ВиК инсталацията. В СУ „Асен Златаров” с. Гиген са освежени класните стаи и ученическия стол. В ОУ „Хр. Ботев„ с. Милковица  също е направено основно почистване на всички класни стаи и освежаване на столовата в кухнята. В ОУ „Хр. Ботев„ с. Брест са боядисани подовете на класните стаи, извършено е освежаване на столовата и кухнята, ремонтирани са радиатори от отоплителната система.

            Новата учебна година започна и за най-малките жители на общината. 262 деца са обхванати в детските градини и яслените групи. Материалната база също бе подготвена с ремонти и освежаване, за да осигури добри условия за възпитание и образование.

В ДГ „Незабравка„ - гр. Гулянци, освен редовните почистване и освежаване, по предписание на РСПБЗН е подменена вратата на котелното помещение, направена е капандура на помещението, монтирани са изолационни канали върху кабелната инсталация на осветлението, подменен е спирателен кран на котела. В ДГ „Щастливо детство” – с. Брест   са изкърпени и освежени стените и таваните във всички помещения на кухненския блок, извършен е ремонт на покрива за отстраняване на течовете, ремонт на котлите на парната инсталация и боядисване с блажна боя на старите уреди за игра в двора на детската градина. В ДГ „Детска радост„ – Милковица е извършен цялостен ремонт на вътрешен санитарен възел. В ДГ „Първи юни„ – с. Гиген са ремонтирани част от помещенията, склада за хранителни продукти и горелката на парното. В ДГ „Здравец„ с. Шияково и ДГ „Слънце„ - с. Сомовит са извършени освежителни ремонти и основно почистване.