Община Гулянци

Община Гулянци обновява базата на Домашния социален патронаж

Община Гулянци стартира проект „Подобрени социални услуги, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци”.

патронажТой е на обща стойност 27 586 лева. От тях 10% са общински средства, вложени в реконструкция и ремонт, а останалите 90% са финансиране от фонд „Социална закрила”. Проекта е насочен към подобряване достъпа до социалните услуги, чрез закупуване на ново модерно кухненско оборудване и обзавеждане, което включва професионални печка и пекарна, хладилник, скара, котлон за казани, работни маси, аспиратор и други специализирани кухненски уреди. С подмяната на наличното морално остаряло кухненско оборудване потребителите на „домашен социален патронаж” и на услугата „обществена трапезария” от всички 12 населени места на територията на община Гулянци ще получат услуга с по-добро качество и по-ниска себестойност. Подобрената социална инфраструктура ще привлече нови ползватели на социалните услуги, ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в патронажа.

 

В отговор на нуждите на възрастното население и хората с увреждания в общината повече от 25 години съществува Домашен социален патронаж /ДСП/ гр. Гулянци. Това е най-всеобхватната социална услуга в общността и обслужва лица от 12-те населени места.. Основен приоритет на ДСП е приготвянето на качествена храна и доставянето ѝ на време до дома. Потребителите получават за обяд - супа, основно ястие, десерт и хляб за шест дни в седмицата. Персоналът в патронажа е високо квалифициран и с дългогодишен опит в предоставянето на социалните услуги.

Капацитетът на ДСП Гулянци е 300 места. Броят на желаещите да ползват тази услуга непрекъснато се увеличава и в момента се работи над капацитета, като броя на обслужваните лица е 455, от които 305 - абонати на Домашен социален патронаж и 150 лица - по проект „Топъл обяд в Община Гулянци 2016”по операция тип 3 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 -2019”, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.