Община Гулянци

145 години образователно дело в Милковица

На 2 юни ОУ „Христо Ботев” и цялата общественост на село Милковица отбелязаха тържествено 145 години образователно дело.

Честването започна с отдаване на почит на патрона на училището и поднасяне на цветя на бюста на Христо Ботев. След това учители и ученици се отправиха с шествие към салона на читалището. Гости на празника бяхаЛевтеринка Георгиева – зам.-кмет на Община Гулянци, Иван Александров – кмет на с.Милковица, Галя Доцева – гл. специалист „Образование”, Бойко Митковски – Началник РУ-Гулянци, Владко Бетовски – инспектор ДПС, бивши директори и учители, представители на читалището и пенсионерския клуб.

Директора на училището Галя Данчева се обърна към присъстващите с кратко приветствие и историческа справка за образователното дело в Милковица. Тя поднесе своята благодарност към кмета на общината Лъчезар Яков за ангажираността му с проблемите на училището, както и на ръководителите на всички институции и организации, с които работи съвместно – кметство, полиция, пожарна, читалище, пенсионерски клуб.

Левтеринка Геортиева поздрави от името на общинското ръководство с думите: „Това училище е дало на България хора на науката, изкуството и културата и ще продължава да дава, докато Вие пазите традициите и самобитността на родния си край и с обич и ентусиазъм ги предавате на следващото поколение! Поздравявам Ви по случай 145-тата годишнина на училището и Ви пожелавам успехи и нови постижения!”. Община Гулянци подари на училището екран за мултимедийната система. Колектива и учениците получиха още безброй пожелания, поздравителни адреси и цветя. От своя страна училищното ръководство награди учениците от IдоIV клас, които завършват с отличен успех, както и учителите работили всеотдайно през годината. Началника на РУ „Полиция” Бойко Митковски и инспектор Детска педагогическа стая връчиха грамоти на децата, които през тази учебна година участваха в 10-тото Детско полицейско управление.

145 ОУ 3 145 ОУ 1 145 ОУ 2

Честването на юбилея включваше и богата литературно – музикална програма с участието на ученици от начален курс и танцовия състав при читалището с ръководител Елена Шутова. Тържеството завърши с церемония по предаване на знамето на училището от завършващите осмокласници на петокласниците, които ще го пазят и гордо развяват по тържествени поводи в следващите четири години. На финал колектива и учениците разрязаха огромна празнична торта.

От 1872 г. датира обучението в с. Милковица, когато са поставени основите на първото обучение при неизвестен шивач – абаджия. Първите ученици посещават учебните занятия в неговия нает дом. Те учели, шиели, усвоявали печатната азбука, на която пишели.

След Освобождението обучението е свързано с името на Стефан Попдимитров – един от четниците на Христо Ботев.

От учебната 1904/5 до 1928 г. училището се е помещавало в частни къщи.

През 1921 г. е открита Гуренската прогимназия с два класа. За директор е бил назначен Петър Цоцев Чакъров, а Мица Блажева е първата учителка.

През учебната 1922/23 г. е открит трети прогимназиален клас и прогимназията станала пълна. Това налага увеличение на учителския персонал. През годините непрестанно расте и броя на учениците.

На 28.10.1928 г. се открива първата сграда на училището. През 1929 г. е построено и първоначално училище «Отец Паисий» - с 4 учебни стаи и един кабинет, което съществува самостоятелно до 1944 г.  

Учебната 1930/31 г. започва за 502- ма ученика.

От 1960 г . се открива и осми клас.

В историята на училището особено място заема и ръководния кадър, който със своята амбиция, трудолюбие и чувство за отговорност е насочвал учебно-възпитателната работа. Това са директорите:

Петър Чакъров – 1921-23 г.

Тодор Чакъров – 1923-25 г.

Васил Панков – 1926- 27 г.

Кирил Кръстев – 1928-1954 г. / 26 год./

Климент Барбов – 1954 -1988 г. / 34 год./

Ваньо Неделев – 1988-1989 г.

Снежка Церянова -1989- 2001 г. / 11 год./

Грета Ангелушева -2002-2004 г.

Маринела Желязкова – 2005 – 2016 г.

Галя Данчева – 2016 – по настоящем

Историческа справка: Галя Данчева

Снимки: Стефко Янков