Община Гулянци

Новини

Новини

Община Гулянци обновява базата на Домашния социален патронаж

Община Гулянци стартира проект „Подобрени социални услуги, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци”.

Прочети още

Обучение на актива на ОбОО на хората с увреждания

На 25 юли актива на дружествата при Общинската основна организация на хората с увреждания проведе обучение на хижата на Община Гулянци, край брега на река Дунав.

Прочети още

Станете част от празника!

Кметът на Община Гулянци Лъчезар Яков Ви кани да станете част от тържественото честване на 43 години от обявяването на Гулянци за град, на 4 септември 2017г.

Програма >>>

Приключи работата по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0037 Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци

 baner

Приключи работата по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0037 Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на стойност 384 120.00 лв.

Прочети още