Община Гулянци

Новини

Новини

Кметът на Община Гулянци подписа договор за асфалтирането на три отсечки от общинската пътна мрежа

Община Гулянци ще реализира проект „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите:

Прочети още

Коледно – Новогодишните тържества в община Гулянци започнаха

На 15 декември кмета на община Гулянци Лъчезар Яков даде старт на Коледно-Новогодишните тържества със запалване на светлините на празничната елха в центъра на град Гулянци.

Прочети още

Публично обсъждане на проектобюджета за 2018

На 12 януари в Конферентната зала на Община Гулянци се проведе публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2018 година. На събранието присъстваха представители на общинското ръководство и администрация, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, общественици и граждани.

Прочети още

Кмета на общината Лъчезар Яков подписа договор за нов мащабен проект

Община Гулянци стартира процедурите за изпълнение на проект „Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци”.

Прочети още

Активна и ползотворна 2017 година отчитат от училището в Гиген

Във връзка с реализирането на дейности по проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 година учениците от СУ,,Асен Златаров“ взеха участие в редица мероприятия и инициативи.

Прочети още

Община Гулянци обнови базата на Домашния социален патронаж по проект

Община Гулянци реализира проект „Подобрени социални услуги, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци”. Той е на обща стойност 27 586 лева, от които 10% общински средства и останалите от фонд „Социална закрила”.

Прочети още