Logo

Община Гулянци обявява

ОТКРИТ КОНКУРС с предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове в горски територии, собственост на община Гулянци от обект №4 до кметства, детски градини, училища, пенсионерски клубове и други обекти на територията на община Гулянци.

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.