Logo

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на 7 имота - частна общинска собственост от общински поземлен за срок от 10 /десет/ стопански години. >>>

Заповед 19.07.2019г. >>>

 

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.