Logo

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост за срок от 10 стопански години. >>>

Заповед 11.06.2019 >>>

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.