Община Гулянци

Търгове и обяви

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване, чрез внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите за продажба на дълготрайни материални активи (движими вещи) - частна общинска собственост - автомобили.

Прочети още