Община Гулянци

Списък с имотите с НТП пасище,мера за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018-2019г.