Община Гулянци

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Гулянци за 2018г.

Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджета на Община Гулянци за 2018г.

на 12.01.2018г. от 14:00 часа  в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/.