Община Гулянци

Покана

Колективиният управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГУЛЯНЦИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 30.05.2017 год., от 14:00 часа, в Конферентната зала на Община Гулянци.

Покана и дневен ред >>>