Община Гулянци

Покана за пресконференция

На 18 април от 14:30 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци”,

по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-047-010 от 18/08/2015, по ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Към поканата >>>