Община Гулянци

Покана за пресконференция

На 24 октомври от 14:00 часа в Конферентната зала в гр. Гулянци ще се проведе пресконференция по проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-047-010 от 18/08/2015, по ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 Покана >>>